Diensten

Opmetingen

 • Perceel- en constructiemetingen
 • Hoogtemetingen en opmaak van digitale terreinmodellen
 • Berekenen van volumes voor o.a. grond- en sloopwerken
 • Grensonderzoeken en grensbepalingen
 • Afpalen en uitzetten van grenzen en constructies

Verkavelingen

 • Voorbespreking met technische dienst en ruimtelijke ordening
 • Opmaak ontwerp
 • Opmaak archeologienota (bureaustudie)
 • Dossiersamenstelling en indiening omgevingsvergunning
 • Administratieve procedures (boscompensatie, sloopvergunning, grondafstand,...)
 • Uitzetten loten en bouwlijnen
 • Wegenis- en rioleringsontwerp

Waardebepalingen

 • Aan- en verkoop van onroerende goederen
 • Advies
 • Echtscheidingen
 • Hypothecaire leningen
 • Aangifte succcesierechten (volgens VLABEL charter)
 • Inbreng of verdeling in vennootschap

Plaatsbeschrijvingen

 • Bij aanvang en einde huur
 • Bij aanvang en einde werken

Stedenbouwkundige attesten

 • Officieus advies bij dienst Ruimtelijke ordening betreffende de ontwikkelingsmogelijkheden van uw perceel

3D-scanning & BIM

 • Laserscanning met hoge nauwkeurigheid
 • Verwerken van puntenwolken
 • Omzetting naar een 3D-model (BIM)
Ga naar scan2bim.xyz

Archeologie

 • Advies van een terrein
 • Opmaak en indienen archeologienota (bureaustudie)

En verder

 • Opmaak plannen voor basisaktes inclusief verdeling van de 1000sten
 • Opname in vergunningenregister
 • Vastgoedbemiddeling
 • Aanvraag archeologienota
 • Precadastratie AAPD
 • Monitoring (bouwputten, verzakkingen, scheurvorming,...)

De Groot & Celen
Kerkplein 1
2260 Westerlo

Telefoon
014/95.37.50

E-mail
info@degroot-celen.be
Vind ons ook op